Prevencija

I humani papilomavirus, odnosno HPV virus i osjećaj tjeskobe mogu se prevenirati.

I humani papilomavirus, odnosno HPV virus i osjećaj tjeskobe mogu se prevenirati.

Profesor Harald Zur Huasen 2008. godine dokazao je povezanost HPV-a i raka vrata maternice što je postalo temelj za razvoj cjepiva. Razvijena su tri cjepiva protiv HPV-a, koja sprječavaju infekciju tipovima koji se najčešće dovode u vezu s rakom vrata maternice, anusa, rodnice, stidnice te koja štite od nastanka spolnih bradavica. Ostale preventivne mjere koje se odnose na smanjenje vjerojatnosti infekcije HPV-om uključuju: što kasnije stupanje u spolne odnose, što manji broj partnera, upotrebu zaštite tijekom spolnih odnosa te česte preventivne ginekološke preglede. Ipak, najučinkovitija i najsigurnija mjera prevencije jest cijepljenje.

Cijepljenje se sada provodi već sedam godina, neobavezno je i besplatno za sve učenike i učenice osmog razreda te za sve osobe, muške i ženske, do 25. godine starosti. Sve informacije o cijepljenju mogu se dobiti kod nadležnog liječnika školske medicine te u epidemiološkim ambulantama zavoda za javno zdravstvo, a početkom školske godine liječnici školske medicine trebaju održati sastanak s roditeljima učenika osmog razreda osnovne škole i uručiti im poziv na cijepljenje djece protiv HPV-a.

Potrebna je i sustavna edukacija roditelja, adolescenata i mladih o spolnom zdravlju. Različiti stereotipovi nedovoljna informiranost mladih i njihovih roditelja te uvjerenje da se bolest neće dogoditi upravo njima još su jedna prijetnja zdravlju. HPV je učestaliji nego što se to misli, a podaci govore da se u jednom trenutku života gotovo svi muškarci i žene zaraze njime. Upravo se i projektom „Čuvajmo zdravlje otočana“ kroz edukaciju, informiranje, radionice, okrugle stolove i javnozdravstvene akcije nastoji povećati razina znanja i osviještenosti stanovništva o prevenciji bolesti.

U sklopu 15. Europskog tjedna prevencije raka vrata maternice, koji se održavao od 18. do 24. siječnja 2021., pokrenuta je i kampanja HZJZ-a o prevenciji raka vrata maternice „NEĆU RAK“ – u kojoj je naglasak stavljen upravo na primjenu metoda prevencije uz koje svatko može reći da ne želi rak vrata maternice – nikome.

S druge strane, i tjeskoba se može prevenirati i to prvenstveno psihoedukacijom. Učenje o važnosti stabilnoga mentalnog zdravlja, rano prepoznavanje problema i uzroka problema te traženje stručne pomoći bez odgađanja ili iracionalnih razloga ključni su za prevenciju.

Iako tjeskoba može biti privremeno stanje, važno ju je prepoznati na vrijeme i potražiti stručnu pomoć kako ne bi utjecala na naše svakodnevno funkcioniranje. Fizičko zdravlje nije jedino o kojem trebamo brinuti. Psihoedukacija od velike je važnosti za rano prepoznavanje simptoma tjeskobe i redukciju istih. Važnost mentalnog zdravlja naglašena je i u definiciji Svjetske zdravstvene organizacije: „Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i društvenog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti ili slabosti.“